Dịch vụ đăng ký tạm trú, KT3

Hồ sơ đăng ký tạm trú KT3

KT3 là sổ tạm trú dài hạn ở một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đăng ký thường trú. Theo Văn bản hợp nhất 03/2013/VBHN-VPQH và Thông tư 35/2014/TT-BCA, đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ.

Dịch vụ Sổ KT3 thời điểm hiện tại

Dịch vụ Sổ KT3 lùi ngày từ 6 tháng

Dịch vụ Sổ KT3 lùi ngày trên 1 năm

  1. 1 tờ khai nhân khẩu (theo mẫu HK01)
  2. 1 phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu HK02)
  3. Chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân ( Bản gốc + 1 bản sao)
  4. Giấy tờ chứng minh chỗ ở tại nơi đăng ký KT3 (giấy tờ mua bán nhà, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà/ sử dụng đất,…).