Phục hồi ảnh cũ, ảnh thờ

Chuyên phục hồi, phục chế ảnh cũ.

+ Ảnh cũ bị ố vàng, bị mờ, bị rách, bị xuống màu

+ Ảnh chụp từ điện thoại bị mờ, bị nhòe mất chi tiết, ảnh từ phim bị cuc

+ Chuyển ảnh từ đen trắng sang ảnh màu

Read more